Bài này sẽ trình làng về những loại rượu cồn từ như cồn từ thường, động từ "to be", trợ động từ, nội cồn từ, ngoại cồn từ và các điểm sáng của chúng.

Bạn đang xem: Động từ thường là gì


*

ĐỘNG TỪ

(Verbs)

I- ĐỘNG TỪ THƯỜNG

1. Định nghĩa:

Là những động từ bỏ chỉ hành động, tinh thần của nhỏ người, sự thiết bị hay vấn đề như: walk (đi bộ), play (chơi), seem (dường như, bao gồm vẻ), ….

Ví dụ:

- She walks to lớn school every day. (Cô ấy đi dạo tới trường hàng ngày.)

Ta thấy cồn từ “walk” (đi bộ) chỉ hành động dùng chân bước tiến và đây là động tự chỉ hành động.

- He looks very tired. (Anh ấy trông dường như mệt mỏi.)

Động trường đoản cú “look” vào câu này tức là “trông bao gồm vẻ, nhìn gồm vẻ” là đụng từ chỉ trạng thái.

2. Đặc điểm:

* Động từ hay khi vào vai trò làm động từ chính trong câu sẽ chia theo thì và chia theo công ty ngữ.

Ví dụ:

* My mother goes to work by motorbike every day. (Mẹ tôi đi làm bằng xe sản phẩm công nghệ hàng ngày.)

Ta thấy đụng từ “go” trong câu này chia thì “hiện trên đơn” và phân chia theo nhà ngữ “she” (ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ít) buộc phải phải thêm “es”.

* Động từ hay trong câu bao phủ định buộc phải mượn trợ động từ rồi thêm “not” sau trợ động từ, và cồn từ thường bây giờ phải làm việc dạng nguyên thể.

Ví dụ:

- You didn’t wash clothes yesterday. (Hôm qua con không giặt xống áo đấy.)

 

* Động từ thường trong câu hỏi phải mượn trợ hễ từ hòn đảo lên trước nhà ngữ, và rượu cồn từ thường che khuất chủ ngữ cùng ở dạng nguyên thể.

Ví dụ:

- Did you go lớn school yesterday? (Hôm qua chúng ta có đến lớp không?)

- Động từ hay khi KHÔNG vào vai trò làm cho động từ chủ yếu thì sẽ phân tách theo cấu trúc.

Ví dụ:

- I like playing football. (Tôi thích chơi đá bóng.)

Ta thấy trong câu này, rượu cồn từ “like” là hễ từ bao gồm trong câu chia theo thì và phân tách theo nhà ngữ. Còn hễ từ “play” sẽ phân chia theo cấu trúc: lượt thích + V-ing: Thích làm cho gì.)

II- ĐỘNG TỪ “TO BE”

1. Những dạng của rượu cồn từ “to be”


be – is/ am/ are – was/ were – been

Trong đó:

- be: là dạng nguyên thể

- is/am/are: 3 dạng của “to be” ngơi nghỉ thì hiện tại

- was/ were: 2 dạng của “tobe” ngơi nghỉ thì quá khứ đơn

- been: dạng phân từ nhị của “to be”

2. Những ý nghĩa thông dụng của động từ “to be”

“To be” thường được thực hiện với 3 nghĩa thông dụng: THÌ, LÀ, Ở

Ví dụ:

- She is tall. (Cô ấy thì cao.)

- They are my students. (Chúng học sinh của tôi.)

- My father was in his room yesterday. (Hôm qua cha tôi trong phòng của ông ấy.)

3. Đặc điểm của hễ từ “to be”

* Động từ bỏ “to be” trong câu sẽ phân chia theo thì và chia theo công ty ngữ.

Ví dụ:

- He was at school yesterday. (Cậu ấy sinh hoạt trường ngày hôm qua.)

Ta thấy trong câu này, rượu cồn từ “to be” phân chia thì vượt khứ đơn, với chủ ngữ là “he” nên tất cả dạng là “was”.

* trong câu che định với “to be” ta chỉ việc thêm “not” ngay lập tức sau hễ từ “to be”.

Ví dụ:

- They aren’t my books. (Chúng chưa phải là sách của tôi.)

Ta thấy câu này là câu che định. Ta chỉ bài toán thêm “not” tức thì sau đụng từ “to be”, và “are not” bao gồm dạng viết tắt là “aren’t”.


* thắc mắc với “to be” ta chỉ việc đảo “to be” lên trước nhà ngữ.

Ví dụ:

- Were they at trang chủ last night? (Họ ở nhà tối hôm qua phải không?)

Ta thấy trên đây là câu hỏi nên ta chỉ việc đảo động tự “to be” lên trước chủ ngữ.

III- TRỢ ĐỘNG TỪ

1. Định nghĩa:

Trợ rượu cồn từ là đầy đủ động từ dùng để “trợ giúp” các động từ không giống trong câu hỏi, câu tủ định, hay dùng để làm nhấn mạnh trong các câu khẳng định, và bản thân nó không thể thay thế sửa chữa cho động từ bao gồm và luôn phải kèm theo với động từ chính.

Chú ý: phiên bản thân những trợ rượu cồn từ này cũng rất có thể sử dụng độc lập như là 1 trong những động từ bỏ chính.

Ví dụ:

- I don’t understand what are you talking about.(Tôi không hiểu biết bạn đang nói đến cái gì.)

- I do my homework every day. (Tôi làm bài xích tập về nhà hàng quán ăn ngày.)

-> Động trường đoản cú “do” trong câu thứ nhất đóng mục đích là trợ động từ trong câu lấp định, và kèm theo với cồn từ đó là “understand”.

-> Động từ bỏ “do” vào câu sản phẩm hai nhập vai trò là đụng từ thiết yếu trong câu cùng nó hoàn toàn đứng độc lập.

 2. Các loại trợ hễ từ:

* team trợ cồn từ cơ bản: be, have, do


+ Động tự “to be” đóng vai trò là trợ hễ từ trong những thì: bây giờ tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn.

Xem thêm: 4 Cách Thay Đổi Tên Trên Face Book Trên Điện Thoại, Máy Tính

Ví dụ:

- They are staying at trang chủ now. (Bây giờ đồng hồ họ đã ở nhà.)

Trong câu này, hễ từ “to be” là “are” duy trì vai trò là trợ đụng từ trong thì bây giờ tiếp diễn; “stay” đóng vai trò là động từ chính.

- She was working when I came yesterday. (Cô ấy đang thao tác làm việc khi tôi đến ngày hôm qua.)

Trong câu này, rượu cồn từ “to be” là “was” giữ vai trò là trợ cồn từ vào thì vượt khứ tiếp diễn; “work” nhập vai trò là đụng từ chính.

+ Động từ bỏ “have” nhập vai trò là trợ động từ trong số thì: hiện tại tại xong và vượt khứ trả thành.

Động từ “have” ở bây giờ có 2 dạng là: “have/ has”; nghỉ ngơi quá khứ có 1 dạng là: “had”

Ví dụ:

- She has had a lot of money recently. (Gần trên đây cô ấy có khá nhiều tiền.)

Trong câu này ta có: “has” là trợ đụng từ trong thì hiện tại hoàn thành, với “had” (quá khứ phân tự của “have”) nhập vai trò là động từ chính.

- The train had left before I came. (Tàu vẫn rời khỏi trước khi tôi đến.)

Trong câu này, “had” (quá khứ của “have”) vào vai trò là trợ cồn từ vào thi thừa khứ hoàn thành, và rượu cồn từ “left” (quá khứ phân từ bỏ của “leave”) vào vai trò là cồn từ chính.


+ Động từ bỏ “do” đóng vai trò là trợ rượu cồn từ trong thì bây giờ đơn với thì quá khứ đơn.

Động từ bỏ “do” ở hiện tại có nhị dạng là: “do/does”, làm việc quá khứ là “did”.

Ví dụ:

- I don’t do the housework every day. (Hàng ngày tôi không làm việc nhà.)

Ta thấy hễ từ “do” thêm “not” (viết tắt là “don’t”) giữ lại vai trò là trợ động từ trong thì lúc này đơn, và rượu cồn từ “do” lép vế đóng mục đích là động từ chính.

- Did you go lớn the cinema yesterday? (Hôm qua bạn có đi coi phim không?)

Trong câu này, “did” (quá khứ của “do”) giữ vai trò là trợ rượu cồn từ trong thì vượt khứ đơn, và hễ từ “go” đóng vai trò là động từ chính.

* team trợ cồn từ khuyết thiếu:

Các cồn từ khuyết thiếu: can, could, will, would, shall, should, may, might, must, need, ought to.

CHÚ Ý:

Bản thân các động trường đoản cú “khuyết thiếu” không bao giờ đứng hòa bình một mình cơ mà luôn kèm theo với các động trường đoản cú khác.

Ví dụ:

- She will come back her hometown tomorrow. (Ngày mai cô ấy đang về quê.)

Ta có: “will” duy trì vai trò là trợ đụng từ, với “come” là hễ từ chủ yếu trong câu.


3. Đặc điểm của trợ rượu cồn từ:

- Câu tủ định chỉ việc thêm “not” ngay lập tức sau trợ rượu cồn từ.

- câu hỏi chỉ việc hòn đảo trợ rượu cồn từ lên trước chủ ngữ.

- TRỪ động từ “to be”, so với các trợ hễ từ còn lại thì rượu cồn từ bao gồm theo sau luôn ở dạng NGUYÊN THỂ.

- RIÊNG cồn từ “to be” đóng vai trò là trợ đụng từ trong thì hiện tại tiếp diễn, với quá khứ tiếp tục thì cồn từ theo sau buộc phải ở dạng: V-ing.

IV- NỘI ĐỘNG TỪ VÀ NGOẠI ĐỘNG TỪ

1. Nội cồn từ:

- Là hầu hết động tự theo sau KHÔNG bắt buộc tân ngữ: rain, cry, stand, sit,laugh, smile, ...

Ví dụ:

- It rains a lot in summer. (Vào mùa hè, trời mưa siêu nhiều.)

- She is crying. (Cô ấy sẽ khóc.)

Ta thấy sau động từ “rain” và động từ “cry” ta không cần áp dụng tân ngữ như thế nào cả nhưng mà câu vẫn mang chân thành và ý nghĩa trọn vẹn.

2. Ngoại cồn từ:

- Là đông đảo động từ theo sau sẽ phải sử dụng tân ngữ thì câu mới có nghĩa trọn vẹn: give, buy, take, get, ...

Ví dụ:

- She bought a book yesterday. (Cô ấy thiết lập một quyển sách ngày hôm qua.)

Ta thấy sau động từ “bought” (quá khứ của đụng từ “buy”) ta sẽ phải sử dụng một tân ngữ với chân thành và ý nghĩa “mua đồ vật gi đó”.


Nếu câu này ta bỏ tân ngữ “a book” đi câu này đổi thay sai, cùng nghĩa của nó sẽ tương đối mơ hồ. (Cô ấy sở hữu ngày hôm qua.)

- He gave me a gift yesterday. (Anh ấy đưa đến tôi một món kim cương ngày hôm qua.)

Ta thấy sau động từ “give” từ bây giờ có nhì tân ngữ là: “me” cùng “a gift” với ý nghĩa sâu sắc “đưa mang đến ai mẫu gì”. Nếu như câu này vứt hai tân ngữ này đi, ta sẽ không hiểu biết nhiều được nghĩa của câu. (Anh ấy chuyển ngày hôm qua.

Tải về