Giải bài tập tin học 8 bài 6

-

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

1. Hoạt động phụ thuộc vào điều kiện

Ví dụ về hoạt động phụ thuộc điều kiện:

+ Nếu chiều ni trời ko mưa, Long sẽ đi đá bóng

+ Nếu em bị ốm, em sẽ không tập thể dục buổi sáng

Từ "nếu" vào các câu trên được dùng để chỉ một "điều kiện" và các hoạt động tiếp theo sau sẽ phụ thuộc vào điều kiện đó

+ Các điều kiện: chiều ni trời không mưa, em bị ốm

+ Các hoạt động phụ thuộc điều kiện: em sẽ đi chơi bóng, em sẽ không tập thể dục buổi sáng

Tóm lại:Có những hoạt động chỉ được thực hiện lúc một điều kiện cụ thể được xảy ra.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 8 bài 6

2. Tính đúng hoặc không đúng của điều kiện

Xét tính đúng hoặc sai của điều kiện trong những ví dụ về hoạt động phụ thuộc điều kiện ở phần 1:

*

Bảng 1. Minh họa tính đúng hoặc sai của điều kiện​

- khi đưa ra câu điều kiện, kết quả kiểm tra là đúng, ta nói điều kiện được thoả mãn; còn khi kết quả kiểm tra là sai, ta nói điều kiện ko thoả mãn

- Kết quả kiểm tra điều kiện chỉ tất cả thể là đúng hoặc sai

Ví dụ trong Tin học:

*

Hình 1. Ví dụ vào Tin học về tính đúng hoặc không đúng của điều kiện​

Nếu chọn đúng thì chương trình dừng lại, chọn sai chương trình chạy tiếp.

3. Điều kiện và các phép so sánh

Để đối chiếu ta thường sử dụng những kí hiệu toán học như: , =, , =.

Ví dụ 1:Nếu a > b, phép so sánh đúng thì in giá trị của a ra màn hình; ngược lại, in giá trị của b ra màn hình (có nghĩa là phép đối chiếu cho kết quả sai).

4. Cấu trúc rẽ nhánh

Ví dụ 2:Một hiệu sách thực hiện đợt khuyến mãi lớn với nội dung sau: Nếu thiết lập sách với tổng số tiền ít nhất là 100 nghìn đồng, người sử dụng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh toán.

Xem thêm: #Top 10 Truyện Ma Ngắn Hay Tâm Đắc Nhất Mà Mình Đã Đọc, ĐÁ»C TruyệN

Mô tả hoạt động tính tiền mang lại khách:

+ Bước 1. Tính tổng số tiền T quý khách hàng đã cài đặt sách

+ Bước 2. Nếu T ≥ 100000, số tiền phải thanh toán là (70\% imes T)

+ Bước 3. In hoá đơn

Ví dụ 3:Trong ví dụ 2, chúng ta biết rằng nếu tổng số tiền ko nhỏ hơn 100 nghìn đồng, khách hàng sẽ được giảm 30% tổng số tiền phải thanh toán. Giả sử tiếp tế đó, cửa sản phẩm giảm 10% cho những khách chỉ download với tổng số tiền không đến 100 nghìn đồng.

Mô tả hoạt động tính tiền mang đến khách:

+ Bước 1. Tính tổng số tiền T người tiêu dùng đã download sách.

+ Bước 2. Nếu T ≥ 100000, số tiền phải thanh toán là (70\% imes T); ngược lại, số tiền phải thanh toán là (90\% imes T)

+ Bước 3. In hoá đơn

LƯU Ý:

Cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ thị cho laptop thực hiện những hoạt động không giống nhau tuỳ theo một điều kiện cụ thể bao gồm được thoã mãn hay không

Cấu trúc rẽ nhánh bao gồm hai dạng: dạng thiếu với dạng đủ

*

Hình 2. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu​

*

Hình 3. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ​

5. Câu lệnh điều kiện

a. Dạng thiếu

Cú pháp:

Ifthen

;

Hoạt động: Chương trình sẽ kiêm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thoã mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh sau từ khoá then, ngược lại câu lệnh đó bị bỏ qua.

b. Dạng đủ

Cú pháp:

Ifthen

Else

;

Hoạt động: Chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thoã mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 1 sau từ khoá then, ngược lại câu lệnh 2 sẽ được thực hiện.