Ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam

-
Loại đối tượng -Tất cả- Tổ chức phát hành Thành viên worldlinks.edu.vn Khác

Bạn đang xem: Ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam

Loại nghiệp vụ -Tất cả- Tin khác về thị trường phái sinh Liên quan đến GCN Thành viên lưu ký Tin hoạt động của worldlinks.edu.vn Tin khác về thị trường cơ sở Tin giới thiệu về worldlinks.edu.vn Thành viên bù trừ phái sinh Thực hiện quyền CBTT worldlinks.edu.vn Thành viên bù trừ cơ sở Tin Khác Tin khác về TCPH
Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Loại chứng khoán Cổ phiếu Trái phiếu Chứng chỉ quỹ Tín phiếu Chứng quyền

Xem thêm: Thị Trường Game Mobile Việt Nam, Báo Cáo Thị Trường Game Mobile Năm 2021

Sàn giao dịch Đại chúng chưa niêm yết HNX HOSE Tín Phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trái phiếu ngoại tệ UpCOM Trái phiếu riêng lẻ
*

STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Sàn giao dịch Nơi quản lý Trạng thái
1 BID VN000000BID9 Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính Hiệu lực
2 BID1_106 VN00BID11063 Trái phiếu tăng vốn đợt 1/2006 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển kỳ hạn 10 năm Trái phiếu HOSE Trụ sở chính Hủy đăng ký
3 BID1_206 VN00BID12061 Trái phiếu tăng vốn đợt 1/2006 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kỳ hạn 15 năm Trái phiếu HOSE Trụ sở chính Hủy đăng ký
4 BID10106 VN0BID101062 Trái phiếu ghi sổ phát hành đợt 1/2006 kỳ hạn 3 năm Trái phiếu HOSE Chi nhánh Hủy đăng ký
5 BID10107 VN0BID101070 Trái phiếu dài hạn đợt 1/2007 kỳ hạn 5 năm Trái phiếu HOSE Chi nhánh Hủy đăng ký
6 BID10206 VN0BID102060 Trái phiếu ghi sổ phát hành đợt 1/2006 kỳ hạn 5 năm Trái phiếu HOSE Chi nhánh Hủy đăng ký
7 BID10306 VN0BID103068 Trái phiếu dài hạn đợt 2/2006 kỳ hạn 15 năm Trái phiếu HOSE Trụ sở chính Hủy đăng ký
8 BID10406 VN0BID104066 Trái phiếu dài hạn đợt 2/2006 kỳ hạn 20 năm Trái phiếu HOSE Trụ sở chính Hủy đăng ký
9 BID10904 VN0BID109040 Trái phiếu dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đợt 1/2009 Trái phiếu HNX Trụ sở chính Hủy đăng ký
10 BID11908 VN0BID119080 Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành ra công chúng Quý IV/2019 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính Hủy đăng ký